Hlavní stránka Informace Co jsou odkupy pohledávek

O odkupech pohledávek

1. Co jsou odkupy pohledávek

 • odkup
 • správa
 • financování
 • inkaso
 • převzetí rizika (zajištění) krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých pohledávek (zpravidla od 180 dnů) vzniklých na základě dodávek zboží, služeb nebo stavebních prací

2. Kritéria pro odkupy pohledávek

 • pohledávky musí být postupitelné a vymahatelné
 • jednorázové nebo opakované dodávky
 • minimální výše postupovaných pohledávek obvykle 5 mil. Kč
 • firma alespoň s jednoroční historií
 • platební podmínky – na otevřený účet
 • pohledávky mohou být odkupovány s postihem nebo bez postihu

3. Postup při uzavření rámcové smlouvy o úplatném postoupení pohledávek

 • vyplnění předběžné žádosti o poskytnutí faktoringu (odkupu pohledávek)
 • indikativní nabídky obchodních podmínek
 • na základě jednání s Factoring KB vyplnění závazné žádosti o poskytnutí factoringových služeb
 • předložení požadovaných dokumentů
 • vyhodnocení předložených dokumentů ze strany Factoringu KB
 • uzavření rámcové smlouvy o úplatném postoupení pohledávek

Vyhledávání

Hlavní navigace