Hlavní stránka Informace O factoringu

O factoringu

1. Co je factoring

 • odkup
 • správa
 • financování
 • inkaso
 • převzetí rizika (zajištění) krátkodobých pohledávek (zpravidla do 90 dnů) vzniklých na základě dodávek zboží a služeb

2. Kritéria pro factoring

 • pohledávky musí být postupitelné a vymahatelné
 • minimální výše ročního obratu přes factoringový účet = 10 mil. Kč
 • průběžné dodávky stálým odběratelům
 • firma alespoň s jednoroční historií
 • průběžné postupování pohledávek
 • platební podmínky – na otevřený účet

3. Postup při uzavření factoringové smlouvy

 • vyplnění předběžné žádosti o poskytnutí factoringu
 • indikativní nabídky obchodních podmínek
 • na základě jednání s Factoring KB vyplnění závazné žádosti o poskytnutí factoringových služeb
 • předložení požadovaných dokumentů
 • vyhodnocení předložených dokumentů ze strany Factoring KB
 • uzavření factoringové smlouvy

Vyhledávání

Hlavní navigace