Hlavní stránka Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje našich klientů zpracováváme v souvislosti s nabízením, sjednáváním, poskytováním a správou produktů a služeb vždy transparentně, dle právních předpisů a pouze v rozsahu nezbytném pro příslušný účel zpracování. Factoring KB, a.s. jako člen finanční skupiny Komerční banky, a.s. zpracovává osobní údaje plně v souladu s pravidly stanovenými bankou pro oblast ochrany osobních údajů.

Podrobné informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a jaká jsou individuální práva klienta v oblasti ochrany osobních údajů, naleznete v přiloženém dokumentu – Informace o zpracování osobních údajů Komerční banky, a.s., který se přiměřeně uplatní na činnosti vykonávané Factoringem KB, a.s. (zejména dle kapitoly 11).

Vzhledem k charakteru své obchodní činnosti zpracovává Factoring KB, a.s. osobní údaje pouze v souvislosti s realizací transakcí se svými klienty-podnikatelskými subjekty zpravidla korporátního charakteru, a to zejména pro provozní komunikaci s klienty (kontaktní informace), elektronickou výměnu dat (osobní bezpečnostní certifikáty) a řízení rizik (zajištění, opatření proti praní špinavých peněz) za účelem plnění smlouvy, zákonných povinností nebo oprávněných zájmů správce. Factoring KB, a.s. nezpracovává osobní údaje za účely vyžadujícími souhlas (např. marketingové činnosti).

Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Správcem osobních údajů svých klientů je Factoring KB, a.s.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Factoringu KB, a.s. je Ing. Adam Fiedler.

Kontaktní údaje pověřence:

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Tel.: +420 800 521 521 (ze zahraničí: +420 955 559 550)
E-mail: osobni_udaje@kb.cz

V případě dotazů se prosím obracejte na:

Tel.: +420 955 526 906; Tel.: +420 955 526 904
E-mail: info@factoringkb.cz


Vyhledávání

Hlavní navigace