Hlavní stránka Produkty Importní factoring

Importní factoring

Co je to IMPORTNÍ FACTORING

Importní factoring je služba, která klientovi umožní získat krátkodobý odběratelský úvěr na zboží, které nakupuje od zahraničních dodavatelů bez nutnosti vystavení jakékoli bankovní záruky, akreditivu, směnky aj.

Z využití této služby pro klienty nevyplývají žádné finanční náklady, neboť tyto jsou účtovány dodavateli. Jedinou povinností klienta při využití této služby je platit za obdržené zboží přímo na účet společnosti Factoring KB.

Na žádost klienta může Factoring KB sehrát roli zprostředkovatele a poskytnout factoringové společnosti v zemi exportéra zajištění za účelem uzavření factoringové smlouvy s dodavatelem klienta.

Princip IMPORTNÍHO FACTORINGU

  1. Dodavatel ze zahraničí dodává zboží odběrateli v tuzemsku spolu s fakturou, která obsahuje cesní klausuli (postupní doložku) informující odběratele, že daná pohledávka je postoupena na společnost Factoring KB.
  2. Dodavatel postupuje pohledávku factoringové společnosti ve své zemi (Export faktor), která tuto postupuje Factoringu KB.
  3. Export faktor vyplácí dodavateli tzv. předfinancování, zpravidla ve výši 70–90 % hodnoty pohledávky.
  4. Odběratel hradí pohledávku v plné výši na účet Import faktora.
  5. Import faktor poukazuje platbu na účet Export faktora.
  6. Po obdržení platby je provedeno vyúčtování pohledávky Export faktora s dodavatelem.

Princip importního factoringu

Výhody IMPORTNÍHO FACTORINGU

  • platba za dodané zboží se realizuje do 90 dnů po obdržení zboží
  • odběratel nemusí žádat o vystavení akreditivu nebo bankovní záruky, a tím se mu podstatně sníží finanční náklady
  • jeho dodavatel tak získá financování a záruky svých budoucích příjmů

Vyhledávání

Hlavní navigace