Hlavní stránka Produkty Management pohledávek

Management pohledávek

Správa pohledávek

Tato služba napomáhá klientům Factoringu KB být efektivnější ve smyslu úspory času, administrativy a personálních nákladů, které by jinak museli vynakládat v případech, kdy dochází k průtahům v placení ze strany odběratelů.

Silné informační zázemí Factoringu KB jeho klientům rovněž poskytuje bezplatné využívání internetového systému komunikace eFactoring, prostřednictvím kterého dostávají okamžitou zpětnou vazbu o stavu svých pohledávek včetně platební morálky zařazených odběratelů. Tímto se stává management jejich pohledávek vysoce efektivní a oni se mohou výhradně věnovat pouze svému podnikání.

Upomínání plateb

Factoring KB má k dispozici automaticky či individuálně nastavitelný systém včasného či průběžného upomínání ve vztahu k odběratelům, kteří jsou v prodlení s platbami. Za tímto účelem využívá i vlastního telefonního centra.

Vymáhání pohledávek

U problematických obchodních případů nabízí společnost možnost vymáhání nezaplacených pohledávek prostřednictvím externí agentury nebo pojišťovny.

Inkaso pohledávek

V rámci této služby zajišťuje Factoring KB pro své klienty efektivní inkaso splatných pohledávek za využití všech standardních nástrojů komunikace s odběrateli a dodržování zásad respektování dodavatelsko-odběratelských vztahů.


Vyhledávání

Hlavní navigace