Hlavní stránka Produkty Modifikovaný factoring

Modifikovaný factoring

Co je to MODIFIKOVANÝ FACTORING

Modifikovaný factoring představuje rozvinutější varianty standardních factoringových produktů, které lépe reagují na konkrétní charakteristiku a potřeby klientů.

Rámcový (bilanční) factoring

Rámcový (bilanční) factoring je produkt připravený pro klienty, kteří pracují se strukturou aktiv a pasiv, s rozvahou společnosti. Jedná se o situaci, kdy postoupením pohledávek na faktora dojde ke snížení objemu pohledávek, eventuálně ke zlepšení jejich struktury. Finance poskytnuté factoringovou společností nenavyšují úvěrovou angažovanost klienta a nezvyšují mu objem cizích zdrojů. Naopak, vedle zrychleného cash flow umožňují snížit celkovou zadluženost, pokud jsou použity na splacení bankovních úvěrů či závazků společnosti.

Tímto způsobem je tedy možno až trvale snížit celkovou zadluženost společnosti, závislost na úvěrových zdrojích a v neposlední řadě pozitivně upravit i ukazatel rentability aktiv (ROA).

Reverzní factoring

Reverzní factoring je produkt, který podporuje obchodní spolupráci mezi společnostmi různé velikosti či rozdílné finanční síly. Obchodní riziko je v tomto případě rozděleno mezi dodavatele i odběratele, což je pozitivně vnímáno faktorem při financování pohledávek dodavatelům. V praxi to zpravidla znamená existenci pouze jednoho velkého bonitního odběratele většího množství malých dodavatelů.

Jedná se o situaci, kdy odběratel přistupuje k závazkům dodavatele vůči factoringové společnosti, tím mu napomáhá získat pracovní kapitál, a sám může řídit své finanční toky v horizontu měsíců díky odložené splatnosti dodavatelských faktur.

Retailový factoring

Retailový factoring je v podstatě určen pro klienty s menším objemem tržeb (cca do 30 mil. Kč ročně), kteří opírají své podnikání o pravidelnou dodávku služeb či zboží vybraným odběratelům a fakturační objemy jsou nižšího charakteru. Tato modifikace je doprovázena nižším rozsahem požadovaných informací a dokumentů.

Klient v tomto případě získává pracovní kapitál ve formě postoupení pohledávek faktorovi jednodušší formou než v případě financování bankovním úvěrem.


Náklady spojené s modifikovaným factoringem jsou na úrovni základních factoringových modelů, ze kterých vycházejí.


Vyhledávání

Hlavní navigace