Hlavní stránka Produkty Odkup pohledávek

Odkup pohledávek

Co je ODKUP POHLEDÁVEK

Odkup pohledávek představuje odkup, financování, správu a inkaso krátkodobých, střednědobých nebo dlouhodobých pohledávek, které vznikly na základě dodávek zboží, služeb nebo stavebních prací zpravidla tuzemským odběratelům. Odkupovány jsou pohledávky s minimální odloženou splatností obvykle od 180 dnů.

Factoring KB odkupuje pohledávky:

 • bez postihu na dodavatele
 • s postihem na dodavatele

Princip ODKUPU POHLEDÁVEK

 1. Factoring KB uzavírá s dodavatelem rámcovou smlouvu o úplatném postoupení pohledávek s postihem / bez postihu.
 2. Dodavatel dodává zboží, službu nebo stavební práce odběrateli.
 3. Dodavatel postoupí pohledávku spolu s požadovanými dokumenty na Factoring KB.
 4. Dodavatel zasílá odběrateli Oznámení o postoupení pohledávky.
 5. Odběratel potvrzuje Oznámení o postoupení pohledávky v případě, že pohledávka byla postoupena bez postihu.
 6. Factoring KB vyplácí dodavateli financování ve výši 100 % hodnoty pohledávky.
 7. Odběratel platí fakturovanou částku na účet společnosti Factoring KB.

Pokud pohledávka není k datu splatnosti uhrazena odběratelem, je v případě odkupů pohledávek s postihem uplatněn zpětný postih na dodavatele.

Princip odkupu pohledávek

Kdo může využívat ODKUP POHLEDÁVEK

 • obchodní, výrobní nebo stavební společnosti, společnosti poskytující některé druhy služeb
 • jedná se o jednorázové nebo i opakované dodávky
 • pohledávky jsou před datem jejich splatnosti
 • na pohledávkách nevázne právo třetích osob
 • mezi dodavatelem a odběratelem existuje obchodní vztah
 • minimální výše odkupovaných pohledávek činí obvykle 5 mil. Kč

Výhody ODKUPŮ POHLEDÁVEK

 • zvýšení konkurenceschopnosti možností dodávat zboží, služby nebo zhotovení díla na volný dodavatelský úvěr se splatností zpravidla od 180 dnů, možnost sjednání splátkového kalendáře
 • možnost okamžitě získat finanční prostředky bezprostředně po dodávce v měně pohledávky a ve výši 100 % její hodnoty
 • v případě účtu klienta u KB je připsání finančních prostředků okamžité
 • převzetí správy pohledávky faktorem - snížení provozních nákladů
 • Zlepšení finančních ukazatelů, snížení objemu pohledávek v rozvaze
 • Možnost připravit odkup pohledávek již v předkontraktační fázi a zahrnout náklady s ním spojené do ceny dodávky

Náklady spojené s ODKUPY POHLEDÁVEK

Cena za odkup pohledávek je sjednávána individuálně v závislosti na konkrétním obchodu. V rámci realizace transakce je klientovi (dodavateli) obvykle účtován:

 1. Factoringový poplatek: zahrnuje poplatek za náklady spojené s administrativním zpracováním postoupených pohledávek, za správu a inkaso těchto pohledávek.
 2. Diskont: pohyblivá nebo fixní sazba v procentech p.a. odvozená od referenční sazby platné k datu odkupu pohledávky, navýšená o marži Faktora.

Cena za odkup je zpravidla započítávána proti nominální hodnotě pohledávky v den jejího postoupení.


Vyhledávání

Hlavní navigace